2011 Valná Hromada

Zápis a usnesení VH 2011 SK HO Lokomotiva Brno

Termín jednání:
čtvrtek 27.1.2011 od 18.00
Místo
Budova Českých drah, Brno, Tučkova 3

Zápis jednání a usnesení VH HO Lokomotiva Brno

Valná hromada byla zahájena v 18.30, tedy půl hodiny po plánovaném začátku jednání v usnášení schopném počtu 52 členů zapsaných v presenční listině VH.

Bod programu zodpovídá
1) Úvodní formality
Evidence členů, presenční listina, vydání členských průkazů ČHS uhrazených převodem na účet do 17.1.2011, možnost uhrazení oddílových příspěvků a příspěvků do ČHS v hotovosti.
Distribuce oddílových trik za 250,- Kč
VV
M.Kratochvílová
M.Vacková
2) Zahájení jednání
Přivítání členů oddílu a hostů, krátké promítání z akcí organizovaných v roce 2010 P.Vrtík
R.Lienerth
3) Odsouhlasení moderátora VH
VV navrhuje moderátorem VH P.Vrtíka R.Lienerth
Výsledek hlasování: Jednohlasně schváleno.
4) Zvolení mandátové a volební komise VH
VV navrhuje na členy mandátové a volební komise: T.Gregar, J.Rudý a M.Vacková P.Vrtík
Výsledek hlasování: Jednohlasně schváleno
Zvolení návrhové komise VH
VV navrhuje za členy návrhové komise VH R.Lienertha a L.Vidláka P.Vrtík
Výsledek hlasování: Jednohlasně schváleno
5) Schválení programu jednání VH v bodech 6 – 17
Výsledek hlasování: Jednohlasně schváleno. P.Vrtík
6) Zpráva o činnosti oddílu v roce 2010
Informace o organizovaných akcích, činnosti VV a problémech řešených v průběhu roku 2010
zpráva o činnosti oddílu v roce 201
R.Lienerth
VH bere zprávu VV o činnosti v roce 2010 na vědomí
7) Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2010
Seznámení členů oddílu s aktuálním stavem finančních a hmotných prostředků oddílu
Předání informace o příjmech a výdajích
zpráva o hospodaření oddílu v roce 2010
M.Vacková
VH bere zprávu VV o činnosti v roce 2010 na vědomí
8) Zpráva revizní komise k činnosti a hospodaření oddílu v roce 2010
Seznámení členů oddílu se zprávou revizní komise k činnosti a hospodaření VV v roce 2010 J.Chyba
VH bere zprávu VV o činnosti v roce 2010 na vědomí
9) Návrh na jmenování čestných členů oddílu
-VV navrhuje udělit titul čestného člena oddílu J.Ševčíkovi a J.Ružičkovi L.Vidlák
Výsledek hlasování: Jednohlasně schváleno
10) Volba členů VV a předsedy oddílu
Na členy VV kandidují Jana Pospíšilová, Pavel Vrtík, Jan Rudý, na pozici místopředsedy Luboš Vidlák a na předsedu HO Radek Lienerth P.Vrtík
Výsledek hlasování: Jednohlasně schváleno
11) Volba členů revizní komise
Na členy revizní komise kandidují Miloš Mucha, Tomáš Gregar a na předsedu revizní komise Jaroslav Chyba P.Vrtík
Výsledek hlasování: Jednohlasně schváleno
12) Návrh rozpočtu a plánu činnosti na rok 2011
R.lienerth informoval o plánovaných akcích. VV není v tuto chvíli schopen vyčíslit přesné příjmy oddílu v roce 2011, noboť není známa výše přidělených dotací a případných sponzorských darů. Podle příjmů pak budou upraveny i plánované výdaje, tak aby byl rozpočet oddílu v roce 2011 vyrovnaný. R.Lienerth
13) Horoškola HO Lokomotiva Brno
– shrnutí činnosti horoškoly v roce 2010
– změny v systému horoškoly od roku 2011
– plánované akce horoškoly v roce 2011
J.Rudý přednesl informaci o horoškole 2010 a plánech na rok 2011
VH bere tyto informace na vědomí.
J.Rudý
14) Schválení výše příspěvků do oddílu na rok 2012
VV navrhuje VH schválit zachování stávající výše členských příspěvků do oddílu a TJ ve výši
Do 18 let 50,- Kč
19 – 65 let 250,- Kč
66 let a starší 50,- Kč
Čestní členové 0,- Kč
P.Vrtík
Výsledek hlasování: Schváleno jednohlasně
15) Vyhodnocení sportovní činnosti oddílu v roce 2010
Vyhodnocení nejzajímavějších lezeckých a horolezeckých výkonů v roce 2010
Dušan Janák a Pavel Vrtík za OS přelezení Vol de Nuit
%Lukáš Pálka za OS přelezení cesty Magična Goba
Martina Kratochvílová za titul vicemistyně ČR v drytoolingu 2010
Předání ocenění za organizaci oddílových akcí
L.Vidlák – Skialp rallye Jeseníky
R.Lienerth – 24 hod Le Vysočina
J.Rudý – Horoškola
P.Skoumal, Arny – Pod Parou
T.Vidlák, M.Žák, A.Kaňa – pomoc s organizací Drytolingu
VV
16) Diskuse
– vyjádření k bodům, které budou tématem jednání VH ČHS 26.3.2010
– dražba turistických cepínů z oddílového skladu

Luboš Vidlák 3000,- Kč
Radek lienerth 1000,- Kč
Laďa Petráš 901,- Kč
Petr Neuwirth 852,- Kč
Jan Brdíčko 650,- Kč
Jan Rudý 600,- Kč

Prostředky za vydražené cepíny vloží vydražitelé na účet oddílu nebo uhradí M. Vackové jako dar členů oddílu. Získané prostředky jsou primárně určeny na obnovu skladu.

L.Vidlák
17) Přijetí závěrečného usnesení
VH schvaluje zápis jednání v tomto znění.
VH také bere na vědomí a souhlasí v plném rozsahu s usnesením VH 17.1.2008 a 17.4.2008.
VH ukládá nově zvolenému VV publikovat toto usnesení na webu oddílu včetně příloh
– zpráva očinnosti v roce 2010
– zpráva o hospodaření v roce 2010
– odkaz na usnesení VH ze dne 17.1.2008 a MVH ze dne 17.4.2008
R.Lienerth
18) Zakončení VH, poděkování přítomným P.Vrtík

Jančiny chlebíčky vynikající

Jirka Ševčík

Jirka Růžička

Gratulace k čestnému členství a předání oddílové výbavy – triko a oddílový půllitr

Gratulace k čestnému členství a předání oddílové výbavy – triko a oddílový půllitr

Dva velcí kouzelníci, pan Zababa a navigační mág Tom Šmíd

Předání oddílového poháru a trika nejstaršímu a prvnímu čestnému členu oddílu – „Tonymu“ Antoníčkovi

Bača a Stoupa přebírají ocenění za Vol de Nuit

Martina přebírající ocenění za titul vicemistryně ČR, pozoruhodně gratuloval celý VV

takže je otázkou, čemu se všichni usmívají :-)

Starší členové oddílu a hosté

Gratulace oceněných

Vítěz dražby si přebírá svou novou hračku

Výběr nové zbraně na letní vodění

Třetí v pořadí, Lájoš

Petr Neuwirth

A poslední cepín získal Honza Brdíčko

Foto: Lojza Kaňa

Napsat komentář