Pravidla / Rules

english version

1. Povinnosti závodníků vůči organizátorům

 Respektuj časový plán a buď připraven včas.
 Zúčastni se zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.
 Během závodů se chovej v duchu Fair Play a respektuj antidopingová pravidla.

2. Závody – prohlídka cest, izolace

 Prohlídka cest:
• Helma je povinná.
• Zákaz lezení během prohlídky cest.
• Dotýkání se chytů nebo zkoušení lezení bez opuštění země je během prohlídky povoleno.
• Používání dalekohledu a kreslení náčrtů je povoleno.

 Zákaz používání mobilních telefonů a kamer v izolaci.
 Cepíny musí odpovídat požadavkům normy UIAA a nesmí přesahovat povolené rozměry pro závody UIAA IWC.
 Mačky musí odpovídat pravidlům pro IWC.
 Patní hroty nejsou povoleny.
 Závodník musí být vybaven helmou.
 Lezecké vybavení musí splňovat bezpečnostní normy (helma a sedák musí splňovat normu UIAA). Pokud si něčím nejsi jist, zeptej se před závodem.
 Ztráta části vybavení (helma, mačky nebo cepín) během lezení znamená ukončení pokusu.
 Závodník na sobě musí nést v průběhu závodu startovní číslo.

3. Závody – lezení

 Startovní a cílový chyt je označen.
 Za začátek lezení je považován okamžik, kdy jeden cepín opustí startovní bod, nebo znamení časomíry.
 Na vylezení cesty je určen časový limit, po jehož uplynutí bude pokus ukončen a bude zaznamenána výška, kterou závodník dosáhl v okamžiku vypršení limitu.
 Lezecký pokus je ukončen pokud jsou procvaknuté všechny expresky (včetně poslední) a oba cepíny jsou v cílovém chytu.
 Expresky procvakávej postupně! Expresku můžeš cvaknout pouze tehdy, pokud se k ní nemusíš vracet zpět.
 Respektuj červené čáry a hranice stěny. Přešlap mimo zónu vyhrazenou k lezení, který znamená usnadnění dalšího postupu, znamená ukončení závodního pokusu.
 Nepoužívej hrany stěny, spáry mezi deskami nebo díry pro šrouby.
 Cepíny lze používat pouze pažemi.
 Nesekej cepínem do stěny, používej pouze chyty nebo místa určená pro zaseknutí. Chytání struktur a chytů rukama je povoleno (kromě hran stěny) pouze u vyznačených chytů.
 Dotyk mimo zónu vyznačenou červenou čárou nebo na červenou čáru:
• Dotyk cepíny mimo nebo na červenou čáru znamená konec pokusu.
• Šlápnutí mimo nebo na červenou čáru znamená konec pokusu.
• Dotyk jakoukoli částí těla mimo nebo na červenu čáru, pokud je použit k postupu, znamená konec pokusu.
• Dotyk tělem mimo nebo na červenu čáru, pokud není použit k výstupu : OK.
 Ulomený chyt je technická nehoda, závodník to musí nahlásit okamžitě, ne až po dolezení cesty.
 Zóna je platná, jestliže jsou oba cepíny v zóně nebo je jeden v zóně a druhý ve vzduchu. Dotyk dalšího chytu znamená +, podržení chytu znamená ++ . To znamená, že závodník může vyndat spodní cepín, jestliže je v nižší zóně nebo chytu, a tím si zlepšit pozici.
 Kvalifikace se leze stylem FLASH, muži pět cest, ženy tři cesty. Do finále postupuje 8 mužů a 5 žen.
 Závody na rychlost: pád během výstupu v kvalifikaci znamená diskvalifikaci. Závodník neobsadí žádné místo a nedostane ani body do celkového hodnocení.

4. Výsledky

 Jestliže ve finále dolezou dva závodníci do stejného místa, rozhoduje o celkové pozici výsledek z předchozího kola (kvalifikace). Jestliže dojde ke shodnému výsledku v kvalifikaci, rozhoduje o konečném pořadí čas topovaných cest v kvalifikaci.
 Jestliže si rozhodčí není jist, zda závodník udělal chybu, může rozhodčí povolit lezci pokračovat v lezení. Po shlédnutí videozáznamu bude závodníkovi zaznamenána výška, kterou závodník dosáhl v okamžiku, kdy udělal chybu.

5. Protesty

 Všechny oficiální protesty musí být odevzdány do 30 min. od zveřejnění oficiálních výsledků hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli závodu. Protest může podat vedoucí výpravy nebo závodník, pokud výprava nemá vedoucího.
 Protestní poplatek 250 Kč, resp. 10 EUR musí být zaplacen v okamžiku podání protestu. Je-li protest oprávněný, bude poplatek vrácen.
 Oficiální protesty posuzují ředitel závodu nebo hlavní rozhodčí.

Vypracoval: Radek Lienerth
Dne: 12.10.2010

Napsat komentář