5.ročník „24 hod Le Vysočina“ 2013

5. ročník horolezeckého schyzoidního podniku „Čtyřiadvacetihodinovka“

Po roční pouze se opět hlásí závod, který vám neslibuje krásné ale spíše hlubší a trvalejší zážitky. 24 hod Le Vysočina 2013 je připraven.

S rozlišením kategorie muži, mix a ženy se bude soutěžit v hlavní soutěži, bez rozlišení pohlaví pak bude soutěž sběrač, tedy kdo nasbírá více cest obtížnosti III a více.


Za podporu a ceny děkujeme:

 
 


Takže kde a kdy:
Start je v pátek 17.5.2013 v čase 20.00 na gruntu u Pruklů.
Spí se na povale (spacák, karimatka).

Startovné / stravné / ubytko : pro všechny zúčastněné se platí 300,- Kč za osobu (150,- Kč je ubytování), hradí se na místě (kofola, pivo, čaj, v sobotu po dojití bramborový guláš, špekáčky a něco sladkého) .

Přihlášky prosím zasílejte na e-mail: zoban@seznam.cz , v případě, že se akce nebudete moct zúčastnit, dejte prosím vědět na stejný mail.

Takže jak, neboli pravidla:
– Závodí se na deseti vybraných lezeckých lokalitách.

Pro rok 2013  jsou lokality následující:
1/ Drátník – Orel, Sokol, Otoman
2/ Drátník – Indiánská věž, Zbojnická věž, Kosá věž, Pašerák, Zastrčená skalka
3/ Malínská skála – Srnčí věž, Škuner
4/ Děvět skal – Hlavní hřeben
5/ Devět skal – Fryšavský hřeben
6/ Devět skal – Křižánecký hřeben
7/ Čtyři Palice
8/ Pasecká skála
9/ Zkamenělý zámek
10/ Milovské perníčky

– V každé lokalitě je možné nalézt deset cest. Dá někdo 100 kousků?
– Aby byla lokalita započítána, je potřeba do ní přijít a vystoupit na některý z jejích vrcholů alespoň normální cestou. Pokud bude oblast vynechána, nebo nedostoupen ani jeden vrchol, je družstvo diskvalifikováno.
– Za jednotlivé lezecké cesty jsou lezeckému družstvu přičítány body podle náročnosti výstupové trasy, za přelez se uznává minimálně styl AF prvolezce odspodu. I druholezec by měl výstup zvládnout bez dopomoci lanem.
– Výkonostním lezcům je započítáván handicap odvozený z jejich maxima. Bere se vždy průměrná hodnota handicapu družstva. Handicap znamená, že je z celkového bodového zisku za obtížnost cest odečteno odpovídající % získaných bodů
– Vyhrává ten, kdo získá nejvíce bodů na časovou jednotku strávenou na trase.
– Za překročení limitu 24 hodin (tedy 20.00 18.5.2013) se za každou započatou minutu prvních 10 min. (do 20.10 hod) odečítá 50 bodů, do 30 min. (do 21.30) se za započatou minutu odečítá 100 bodů), do 60 min. (do 21.00) se za započatou minutu odečítá 250 bodů. Po 22.00 je družstvo diskvalifikováno.
– Závěrem podotýkám, že i přes plodnou diskusi na webu zůstává použití podpůrných prostředků ve formě kola, koloběžky, in-line bruslí, atd. zapovězeno a jediné povolené prostředky k dopravě mezi oblastmi jsou vaše nohy
– K dispozici máte průvodce, mapu Vysočiny, buzolu a výškoměr, použití GPS je nesportovní a jako takové tedy není dovoleno
– Povinné vybavení dvojice – lezečky, úvazek, odpovídající jistící a zajišťovací prostředky, lano min. 40 m, helma, lékárna, žďárák
– Lezecká družstva se v průběhu akce pohybují samostatně a na trase i v lezeckých terénech odpovídají za svou činnost
– Získané body si lezecká družstva samostatně zapisují do záznamového archu (obdrží při prezentaci), stejně jako čas návratu zpět do cíle na gruntu.
– Soutěží se v kategoriích muži, ženy a mixy. Dorazivším do cíle bude odměnou úleva, že už nemusí dál, dobrý pocit a uspokojení z překonání sebe sama a možná, že se najde i nějaká cena od partnerů akce. Ale to se nechejte prosím překvapit.

Bodové ohodnocení klasifikace cest

klasifikace I II III III+ III/IV IV- IV IV+ IV/V V- V V+ V/VI VI- VI VI+ VI/VII VII- VII VII+ VII/VIII VIII- VIII VIII+
body 10 20 80 100 120 140 160 180 190 200 220 230 240 250 260 270 280 290 300 305 310 315 320 325

Hodnota handicapu výkonnostních lezců
Handicap si lezec určuje sám na základě svého přelezeného maxima. Tedy pokud jeden z dvojice má maximum RP 9+ (handicap 40%) a druhý RP 7- (handicap 30%), bude se dvojici započítavat handicap 35%.

I II III III+ III/IV IV- IV IV+ IV/V V- V V+ V/VI VI- VI VI+ VI/VII VII- VII VII+ VII/VIII VIII- VIII VIII+ a víc
handicap % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40

Vzor výpočtu celkového výsledku

Lezecké družstvo dohromady ve všech oblastech sesbíralo po započtení handicapu celkem 10200 bodů. Na trase strávilo lezecké družstvo celkem 16,5 hod.

Výsledná hodnota se tedy rovná body celkem/ čas, tedy v tomto případě 10200 / 16,5 = 618,182 bodu za hodinu.

Mapa a průvodce

Průvodce vybraných oblastí:
Drátník
Malínská skála
Devět skal první část
Devět skal druhá část
Čtyři Palice
Milovské perníčky
Zkamenělý zámek
Pasecká skála

Mapa k vytištění ve větším rozlišení:

Podněty k pravidlům a podněty obecné prosím do diskuse.

Za realizační tým „športového podujatia“ se na setkání těší Zoban

Něco o průběhu 4. ročníku v roce 2011

Něco o průběhu třetího ročníku v roce 2010
Něco o průběhu druhého ročníku v roce 2009
Výsledky a info o prvním ročníku v roce 2008

Seznam předběžně registrovaných týmů

Složení družstva handicap družstva kategorie
1  Petr Neuwirth  Lucka Grimová
2  Jarda Bendl  Martina Jetmarová
3  Zoban
4  Šárka Kysilková  Ivan Gál
5  Lada Hynek  Bara Valnohova

Napsat komentář