Historie horolezeckého oddílu GZ

Historie horolezeckého oddílu sokolské jednoty Gottwaldovy závody Královo Pole.

Horolezecký oddíl (HO) sokolské jednoty Gottwaldovy závody (GZ) Královo Pole byl založen v klubovně sokola 5. června 1950. Zakládajícími členy byli: Antoníček R., Antoníčková A., Binar S., Binarová, Hejdová, Junek Z a škpt. Krejčí. Jako vedoucí byl jednotě nahlášen Binar S., technický vedoucí Antoníček A., zdravotník Hejčová. Téhož roku všichni členové nového oddílu absolvovali základní horolezecký výcvik, pořádaný horolezeckou sekcí KV (krajský výbor) Sokola, na Pálavě.

Pro informaci složení výboru horolezecké sekce KV Sokola v Brně:

 • Předseda – Tichák
 • I. místopředseda – Pavlovský
 • Jednatel – Lavický
 • Náčelník (tech. vedoucí) – Moravec
 • Členové – Děrda, MUDr. Šilha (lékař), Fibinger

Za HO Sokola GZ Královo Pole se zúčastňovali jednání střídavě Binar a Antoníček

V Brně existovaly v roce 1950 celkem 3 horolezecké oddíly:

 • při Zbrojovce, většinou bývalí členové rozpuštěného Klubu alpistů
 • při Gottwaldových závodech Královo Pole, viz dále
 • při vysokých školách, Slávie, dnes VHS

HO GZ Královo Pole zorganizoval koncem léta roku 1950 náborové dny na Pálavě, kterých se zúčastnilo asi 10 zájemců, kteří potom rozmnožili řady oddílu (Beck, Okáč F., Pospíchal …). Jednota přispěla zakoupením tří horolezeckých lan. Ostatní výzbroj a výstroj si museli všichni zájemci o horolezectví hradit sami. Prvních oddílových zájezdů se zúčastňovalo vždy asi 15 členů (Pálava, Wilsonka, Býčí skála, Suché skály)

Oddíl byl pověřen krajskou horolezeckou sekcí veledůležitým úkolem – vybudováním latríny na Pálavě, která byla podmínkou pro povolení podzimního celostátního srazu.

Do kurzu I. stupně na Zbojnické chatě ve Vysokých Tatrách byli přihlášeni : Antoníček R., Antoníčková A., Binar S., Binarová, Hejdová, Junek  Z. A  škpt. Krejčí. Dodatečně pak Beck. Mimo Krejčího, který si ještě před kurzem zlomil nohu, všichni kurz úspěšně absolvovali a stali se prvními cvičiteli. Po ukončení kurzu se všichni přesunuli na Téryho chatu, kde se uskutečnil první oddílový zájezd do Vysokých Tater (celkem 11 členů – Hejdová odjela).

Ihned po návratu z Tater byl zorganizován nábor do oddílového kurzu na Pálavě ve dnech 8., 15. a 22. října 1950. Horolezecká sekce krajského výboru zapůjčila 10 lan a mimo vlastní nové cvičitele měl oddíl k dispozici 10 zkušených cvičitelů z dalších brněnských oddílů (např. Formanová, Hájek, Tichák, Štěpánek, Zábojník …). Kurzu se zúčastnilo 39 frekventantů (mezi nimi byli např. Okáč F., Voda J., Ševčík J., Doušek Z., Bednařík  Z. (Ryba) atd.), z nichž 19 uspělo, a ti se pak stali základem nového oddílu.

Pro informaci program kursu:

810 – 12 hod.      Nástup a vztyčení vlajky Československé obce sokolské (ČOS), rozdělení družstev a přidělení cvičitelů, praktický výcvik  na skalách.

12 – 13 hod.      Polední přestávka

13 – 1330 hod.    Horolezecká přednáška

1330 – 1530 hod. Pokračování praktického výcviku

16 hod.             Odchod

Témata přednášek: mapa, orientace, zdravověda, předpověď počasí, stravování, výzbroj a výstroj, historie horolezectví, záchranný signál

Praktický výcvik – navazování, uzly, základní lezecká pravidla, jištění, povely, zatloukání skob, zakládání smyček a uzlů, současná chůze družstva na laně, slanění, prusíkování.

Po ukončení výcviku provedli cvičitelé (instruktoři) klasifikaci frekventantů: stupeň 1 – nejnižší, 3 – nejlepší. Po praktickém výcviku složili frekventanti ještě teoretickou zkoušku na sokolovně a 15 z nich bylo jmenováno pomahateli cvičitelů. Frekventantům, kteří absolvovali celý kurz, a instruktorům bylo uhrazeno jízdné.

V listopadu 1950 byly zahájeny pravidelné čtvrteční schůze, společné pro horolezecký a lyžařský oddíl (přednášky, diapozitivy …).

Do krajského reprezentačního družstva byli doporučeni Antoníček, Beck a Junek.

 1. 2. 1951na výroční členské schůzi zhodnotili činnost oddílu Binar a Antoníček. Výbor byl rozšířen o Junka a Hradila (plnění Tyršova odznaku zdatnosti (TOZ)). Byl předložen a chválen plán činnosti oddílu na rok 1951:
 • Zájezdy na cvičné skály Čech, Moravy a Slovenska.
 • Červenec – putovní tábor (Štrbské pleso, Popradské pleso, Sliezský dôm, Téryho chata, Zelené pleso)
 • Srpen – stanový tábor u Zeleného plesa
 • Účast na brigádách při stavbě střediska na Pálavě
 • Účast na akcích jednoty

V roce 1952 se HO Sokola Královo Pole rozrůstal a většina členů měla kvalifikaci instruktora. Jednota vyžadovala plnění akcí, které vykazovala nadřazeným složkám (okresy, kraje …), sledován byl hlavně TOZ, brigády, účasti na průvodech apod. Oddíl se snažil všechny limity plnit, ale finančně nebyl jednotou podporován. Sportovní činnost byla přesto bohatá. Jezdilo se na pískovec do Čech, na vápence na Slovensko (Maninská úžina) a samozřejmě na všechny cvičné terény v okolí Brna. Ve Vysokých Tatrách byl oddíl v zimě na Téryho chatě, Kežmarské chatě a na Sliezském dôme. V létě působilo v Tatrách několik menších družstev (dvou až čtyřčlenných). Člen reprezentačního družstva ČOS se zúčastnil v září soustředění u Zeleného plesa. V roce 1952 došlo ke změně organizace tělovýchovy. Na základě usnesení vlády a na základě zákona 71 Sb. ze dne 12. 12. 1952 vznikly Dobrovolné sportovní organizace (DSO). Bylo vytvořeno 12 DSO: 9 odborových (Baník, Dynamo, Jiskra, Lokomotiva, Slávia, Slavoj, Slovan, Spartak a Tatran) a DSO Pracovní zálohy pro odb. učiliště státních pracovních záloh, DSO Sokol pro vesnickou tělovýchovu a DSO Rudá hvězda pro dobrovolnou tělovýchovu na úseku národní bezpečnosti a Pohraniční stráže. Zřízení DSO mělo zajistit, aby tělovýchova a sport byla spjata s pracovištěm.

V roce 1953 byl celý oddíl přeřazen k DSO Spartak GZ Královo Pole. Schůze se konaly dále v Sokolovně v Králově Poli. Protože byla také změna v metodice výcviku, zúčastnili se tři členové krajského cvičitelského kurzu na Sliezském dôme, kde se Antoníčková vážně zranila a byla převezena do nemocnice ve Smokovci. V červenci uspořádal oddíl stanový tábor v Kačí dolině za účasti 14-ti členů. Výstupy III. až VI. stupně obtížnosti.

V březnu roku 1954 se zúčastnil Antoníček soustředění státních reprezentantů v Bielovodské dolině a oddíl měl zájezd na Sliezský dôm. Ing. Ševčík Jiří byl zařazen do krajského reprezentačního výběru a ještě v tomto roce přelezl Žlutou stěnu, severní stěnu Malého Kežmarského štítu a západní stěnu Lomnického štítu. Otevřel si tak cestu k dlouholetému působení ve státním reprezentačním družstvu, kde patřil celou dobu k nejlepším. V srpnu téhož roku uspořádal oddíl tábor ve Velké Studené dolině u Sesterských ples, kde došlo k dohodě o spojení HO TJ Spartak Královo Pole a nově založeného oddílu TJ Lokomotiva Brno. Sloučení oddílu se uskutečnilo v březnu 1955 pod novým názvem: Horolezecký oddíl DSO Lokomotiva Brno.

Článek napsal zasloužilý mistr sportu Rudolf Antoníček, čestný člen HO Lokomotiva Brno.

 

Napsat komentář