Jarní Valná Hromada

Termín: čtvrtek 5.5.2022, oficiální zahájení v 18:00, ale budeme tam už od 17h

Místo: Kulturní dům Brno-Jih, Bednářova 261/16, 61900 Brno – Horní Heršpice, https://www.brno-jih.cz/kulturni-dum.asp

mapa: https://en.mapy.cz/s/guverufuke

Předběžný program jednání:

 1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
 3. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2021
 4. Zpráva o hospodaření oddílu a schválení účetní uzávěrky oddílu za rok 2021
 5. Zpráva o stavu skladu v roce 2021
 6. Zpráva o průběhu horoškoly oddílu v roce 2021
 7. Vyhodnocení sportovní činnosti členů oddílu a poděkování organizátorům oddílových akcí
 8. Návrh činnosti a schválení rozpočtu oddílu v roce 2022
 9. Jmenování čestných členů oddílu
 10. Diskuse – předem připravená (a případně hlasovatelná) diskusní témata
 11. Přijetí závěrečného usnesení VH a zakončení

Po příchodu na VH si prosím zkontrolujte vaše kontaktní údaje a podepište prezenční listinu. Převezměte kartičky Lokálky (případně kdo se domluvil s Cardou i ČHS) na 2022. Zde naleznete článek ohledně placení příspěvků.

Budeme formálně schvalovat účetní zprávu za rok 2021 a případně revidovat rozpočet na rok 2022.

Valné hromady děláme teď dvakrát ročně. Na podzim schvalujeme plán na další rok a rozdáváme kartičky Lokálky. Na jaře schvalujeme výroční zprávu za předchozí rok, vyhodnocujeme výstupy, případně korigujeme rozpočet.

Na VH si budete moci zakoupit výroční zprávu za rok 2021 se spoustou skvělých článků od členů našeho oddílu. Dále bude k mání dlouhoočekávaná publikace – sborník nejlepších článků z výročních zpráv od roku 1955. Kdo si objednal lokálkovská trička, bude si je moci na VH vyzvednout.

Zápisy z našich valných hromad lze nalézt zde www.lokalka.eu/dokumenty-oddilu/

Pokud máte námět na zařazení dalšího bodu, nebo například námět do diskuse, prosím zasílejte tyto náměty do termínu přípravy VH dne 4.5.2022 na e-mail: vrtik.pavel(@)gmail.comNapsat komentář