Pozvánka na Valnou hromadu HO Lokomotiva Brno

Termín: středa 28.2.2024, oficiální zahájení v 18:00, ale budeme tam už od 17:00, takže kdo budete moct, přijďte prosím dřív pomoct s přípravou.

Oznámení: mail, FB, https://www.lokalka.eu/

Místo: Motokáry Brno Modřice, Brněnská 988, https://www.motokary-modrice.cz/

Mapa: https://en.mapy.cz/s/janegelapo

Doprava: v areálu je cca 20 parkovacích míst nebo tramvají č.2 na konečnou v Modřicích a pak 500m pěšky.

Občerstvení: čepují pivo Dudák, nealko a k dispozici budou chutné pokrmy z kuchyně našich členů.

Předběžný program jednání:

 1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
 3. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2023
 4. Zpráva o hospodaření oddílu a schválení účetní uzávěrky oddílu za rok 2023
 5. Zpráva o stavu skladu v roce 2023
 6. Zpráva o průběhu horoškoly oddílu v roce 2023
 7. Vyhodnocení sportovní činnosti členů oddílu a poděkování organizátorům oddílových akcí
 8. Volba předsedy, místopředsedy, členů VV a revizní komise
 9. Návrh činnosti a schválení rozpočtu oddílu v roce 2024
 10. Jmenování čestných členů oddílu
 11. Diskuse – předem připravená (a případně hlasovatelná) diskusní témata
 12. Přijetí závěrečného usnesení VH a zakončení

Po příchodu na VH si prosím zkontrolujte vaše kontaktní údaje a podepište prezenční listinu. Převezměte kartičky Lokálky na 2024. Zde naleznete článek ohledně placení příspěvků. Pokud chcete kartičku, platba musí být připsána na účtu oddílu nejpozději úterý 27.2.2024

Na VH si budete moci zakoupit výroční zprávu za rok 2023 se spoustou skvělých článků od členů našeho oddílu. Naše výroční zprávy, které vydáváme nepřetržitě od roku 1955, najdete zde https://www.lokalka.eu/2015/04/30/vyrocni-zpravy-ho-lokomotiva-brno/

Pokud máte námět na zařazení dalšího bodu, nebo například námět do diskuse, prosím zasílejte tyto náměty do termínu přípravy VH dne 14.2.2024 na e-mail: vrtik.pavel(@)gmail.com

Jako čestní členové byli výkonným výborem nominováni in memoriam Daniela a Pavel Plškovi. Na VH bude přednesen krátký medailonek.

Jako členové VV byli nominováni: Pavel Vrtík, Radek Lienerth, Petr Neuwirth, Honza Hanák, Pavel Payne. Členové revizní komise: Jarda Chyba, Petra Koutská.

Pokud máte návrh na další čestné členy, případně nominace do VV, prosím o zpracování medailonku a zaslání do výše uvedeného termínu přípravy VH.

Těšíme se na všechny i letošní nováčky!

Pavel „Bača“ Vrtík, předseda oddílu

Napsat komentář