Právě procházíte category

Organizační záležitosti

Příspěvky do oddílu a ČHS 2013

Takže, je to tady. Platit, prosím!Pozor podívejte se prosím na výši členských příspěvku, pro rok 2013 došlo ve výši členského příspěvku k zavedení kategorie JUNIOR, tedy snížený členský příspěvek pro studenty.Současně byl zrušen vstupní poplatek, takže přihlašte i své ratolesti, při členství obou rodičů (nebo alespoň jednoho) jsou děti do …

Pište, pište

Při pohledu do kalendáře a z okna na souvislou mrholící šeď se mi zdá, že je vhodný okamžik požádat vás, abyste sedli ke stolu, psali o svých letošních venkodveřních aktivitách a posílali mi je na japospa@seznam.cz, abych měla co sázet a vy ve Výročce co číst.

Příspěvky do oddílu a ČHS na rok 2012

Informace k placení členských příspěvků do ČHS a do oddílu Jelikož se rok s rokem sešel, tak bude potřeba opět zařídit veškeré formální náležitosti spojené s vybíráním členských příspěvků. Samozřejmě bude opět možné uhradit členské příspěvky hotově na VH, ale přeci jen je organizačně snazší placení přes účet, a to …

Nový web

Ahoj všichni, tak se konečně podařilo nějakým způsobem zprovoznit nový webík. Kromě nového designu je dostupná i řada nových věcí a také se změnil způsob práce s webem. Bude to chtít určitě chvíli času než si na nový web zvyknete a také než se odchytají všechny dětské nemoci… Prosím vás …

Organizační údaje

Status oddílu „SK Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno“ je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 7. 2008 s přiděleným identifikačním číslem IČO: 22728341. Jako občanské sdružení s právní subjektivitou je „SK Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno“ zaregistrovaný u finančního úřadu Brno IV s přiděleným DIČ: CZ22728341 . Sídlo oddílu …

Stanovy

sportovního klubu Horolezecký klub Lokomotiva Brno I. Základní ustanoveníII. Poslání a cíleIII. Orgány SKIV. Společné zásady členstvíV. Práva a povinnosti členů I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovný sportovní klub – Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujících tělovýchovu, horské sporty, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. …