Jarka Tallová

* 5. května. 1948
† 15. května 2009

Ladné ženy s lanem, Historie ženského horolezectví v zemích českých, díl pátý , časopis Everest, podzim 2016

Výstřižky z novin s následujícími titulky jsou souhrnně dostupné v tomto pdf:

  • Nad všemi sporty zvítězilo horolezectví
  • Manželství plné výstupů
  • Naši horolezci lyžovali v Grónsku na Sahaře! (25. 1. 1980)
  • Cesty s vůní dálek a výšek (Rovnost 24. 12. 1980, rozhovor vznikl v návaznosti na udělení titulu Mistr sportu)
  • Manželství v oblacích (Z 76/zvláštní příloha)

Žádost Jarky Tallové k zařazení do mistrovské výkonnostní třídy, která obsahuje výkony v podobě mnoha výstupů, ale také soupis teoretických a praktických znalostí.

Článek Na „strechách“ Mongolska“ o Medzinárodnej Alpiniádě v mongolskom Altaji, které se zúčastnila i Jarka Tallová a v rámci ní podnikla např. výstup asi 700 m vysokým SM řadovým kuloárem na nejvyšší štít pohoří Charchiraa.