Organizační údaje oddílu

Status oddílu

Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s. je spolek registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 7. 2008 s přiděleným identifikačním číslem IČO: 22728341.
Jako zapsaný spolek právní subjektivitou je Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s. zaregistrovaný u finančního úřadu Brno IV s přiděleným DIČ: CZ22728341 .

Stanovy oddílu

Stanovy oddílu ze dne 26.1.2016

Sídlo oddílu

Sekretariát TJ Lokomotiva Ingstav Brno, Horákova 7, Brno 616 00

přímé kontakty:
předseda oddílu Pavel Vrtík tel.:+420 702 333 041 vrtik.pavel(na)gmail.com
místopředseda oddílu Radek Lienerth tel.:+420 603 810 600 zoban(na)seznam.cz

Statutární orgán oddílu byl zvolen valnou hromadou dne 26.1.2017 na funkční období dvou let.

Členství oddílu v dalších organizacích

TJ Lokomotiva Ingstav Brno
– většina členů oddílu je členy Českého horolezeckého svazu, oddíl je registrován u ČHS pod registračním číslem 120

Bankovní spojení

Účet oddílu je zřízen u Fio BANK – transparentní účet

číslo účtu: 2801236055
banka: 2010

stav účtu a aktuálně proběhlé bankovní operace

Členská základna v roce 2017

věková kategorie počet členů počet členů v ČHS
celkem 291 122