O oddílu, jeho výhody a jak se stát členem

Vize oddílu

HO Lokomotiva Brno je oddíl s hlubokou historií respektovaný mezi širokou lezeckou veřejností.

Základní pilíře činnosti dle stanov oddílu

 1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 2. vytvářet možnosti sportovního — horolezeckého vzdělávání veřejnosti, zejména mládeže,
 3. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména hospodářskou činností,
 4. budovat, provozovat a udržovat jiná zařízení, která vlastni nebo užívá,
 5. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v spolku k dodržováni základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a vůbec,
 6. hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovní svazy apod.) i jednotlivci,
 7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejné prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

Výhody oddílu

Slovy předsedy oddílu Pavla „Bači“ Vrtíka nově příchozí členové získají:

 • V rámci přednášek a výcviku horoškoly přístup ke znalostem patřícím k lezení jako sportu a pohybu v horách vůbec – lokálka má špičkovou horoškolu.
 • V rámci výjezdů oddílu zkušenosti od instruktorů a zasloužilých horolezců – lokálka má špičkové horolezce.
 • V rámci naší komunity možnost najít spolulezce, kamarády a účastnit se akcí, získat podporu a rady při plánování výstupů či nákupu materiálu
 • Přístup ke skladu vybavení oddílu, slevám v obchodech či hromadných nákupech, průvodcům a knihám sdílených mezi členy oddílu
 • Možnost společně budovat a rozvíjet aktivity oddílu, být součástí jeho historie, pomáhat ostatním.

Mezi další výhody oddílu patří:

 • sleva na HUDY stěně, viz ceny pro členy oddílů (ve středu je oddílem dotované snížené vstupné, které podporuje společné lezení)
 • sleva v obchodech HUDY a Alpsport 15 %

Co vám oddíl může vzít?

Opět slovy předsedy oddílu:

Mně osobně dal nový směr života, mnoho podnětů k budování vlastní životní filosofie, spoustu životních vzorů a kamarádů, možnost získat spoustu neuvěřitelných vzpomínek a zkušeností.

Vzal mi spoustu času a peněz 😊, které však byly tímto dobře investované.

Vstup do oddílu

Ideální variantou vstupu do oddílu je účast v oddílové horoškole.

Pokud jste už dříve absolvovali horolezecký výcvik jinde, zaručuje se za vás někdo z oddílu nebo máte z jiného důvodu zájem o členství v oddíle bez účasti v horoškole, vyplňte přihlašovací formulář. Členství schvaluje výkonný výbor oddílu do 14 dnů.