Valná hromada 2014

V lednu se opět uskuteční každoroční valná hromada našeho oddílu. Podotýkám, že valná hromada je nejvyšším usnášení schopným orgánem oddílu a tedy je zejména na nás, členech oddílu, jak a kam se budeme směrovat dál, co by jste v činnosti oddílu přivítali a co naopak vnímáte ne zcela pozitivně. Hlavně je však Valná hromada setkáním všech členů oddílu, tedy jak těch plně aktivních, tak i těch dnes již spíše z povzdálí sledujících. Na všechny se těší výkonný výbor a děkujeme za vaši aktivní přítomnost.

Termín:

úterý 28.1.2014, od 18:00

Místo:

Budova Českých drah, Tučkova 3, vchod bude označen VH Lokalka Brno

Mapa: http://www.mapy.cz/#!x=16.601036&y=49.204885&z=16&d=addr_8900627_1&t=s&q=Brno%252C%2520Tu%25C4%258Dkova%25203&qp=8.742181_47.740029_22.407733_51.489594_6

Předběžný program jednání:

Pokud prosím máte námět na zařazení dalšího bodu, nebo například námět do diskuse, prosím zasílejte tyto náměty do 25.1.2013 na e-mail: zoban@seznam.cz

  1. Zahájení Valné hromady
  2. Odsouhlasení a volba vedení VH, mandátové komise, návrhové komise
  3. Zpráva předsedy HO o činnosti v roce 2013
  4. Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2013
  5. Zpráva revizní komisehospodaření v roce 2013
  6. Vyhodnocení sportovní činnosti členů oddílu a poděkování organizátorům oddílových akcí
  7. Diskuse
  8. Přijetí závěrečného usnesení VH a zakončení

Napsat komentář