Valná Hromada

Termín: čtvrtek 11.11.2021, oficiální zahájení v 18:00, ale budeme tam už od 17h

Místo: Kulturní dům Brno-Jih, Bednářova 261/16, 61900 Brno – Horní Heršpice, https://www.brno-jih.cz/kulturni-dum.asp

mapa: https://en.mapy.cz/s/guverufuke

Předběžný program jednání:

 1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
 3. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2020
 4. Zpráva o hospodaření oddílu a schválení účetní uzávěrky oddílu za rok 2020
 5. Zpráva o stavu skladu v roce 2020
 6. Zpráva o průběhu horoškoly oddílu v roce 2020
 7. Vyhodnocení sportovní činnosti členů oddílu a poděkování organizátorům oddílových akcí
 8. Volba předsedy, místopředsedy, členů VV a revizní komise
 9. Návrh činnosti a schválení rozpočtu oddílu v roce 2021
 10. Schválení výše členských příspěvků na rok 2022
 11. Jmenování čestných členů oddílu
 12. Diskuse – předem připravená (a případně hlasovatelná) diskusní témata
 13. Přijetí závěrečného usnesení VH a zakončení

Po příchodu na VH si prosím zkontrolujte vaše kontaktní údaje a podepište prezenční listinu. Převezměte kartičky Lokálky na rok 2022 a případně ČHS na 2021. Zde naleznete článek ohledně placení příspěvků.

Valná hromada bude volební. Budeme volit předsedu, místopředsedu, členy VV a revizní komise na období 2021 a 2022. Současný VV navrhuje toto obsazení: Pavel „Bača“ Vrtík (předseda), Radek „Zoban“ Lienerth (místopředseda), Petr „Inža“ Neuwirth (1.člen VV), Eva Chaloupková (2.člen VV), Katka Růžičková (3.člen VV), Jarda Chyba (revizní komise).

Zde je rozpočet na rok 2021, který budeme formálně schvalovat a zde jsou účetní zpráva za rok 2020 a rozpočet na rok 2022, které na VH představíme a předložíme ke schválení.

V příštím období bychom udělali Valné hromady dvakrát ročně. Na podzim, začátkem listopadu, by se schvaloval plán na příští rok a rozdávaly kartičky Lokálky. Na jaře, začátkem dubna, bychom schvalovali výroční zprávu za předchozí rok, vyhodnocovali výstupy, případně korigovali rozpočet.

Zápisy z našich valných hromad lze nalézt zde www.lokalka.eu/dokumenty-oddilu/

Pokud máte námět na zařazení dalšího bodu, nebo například námět do diskuse, prosím zasílejte tyto náměty do termínu přípravy VH dne 10.11.2021 na e-mail: vrtik.pavel(@)gmail.com

Napsat komentář