Návštěvní a provozní řád Drytoolingového tréninkového centra „Pilíř“

V řádu se dočtete základní doporučení a pravidla pro lezení na pilíři i kam je možné poslat příspěvek. Takže než bude hotová cedule, která bude viset přímo na pilíři, můžete zájemce o tyto informace odkazovat na tento článek.

Verze PDF ke stažení.

● Pilíř je spravován Horolezeckým oddílem Lokomotiva Brno, z.s., členové HO se starají o jeho údržbu a další rozvoj.
● Návštěvníci Pilíře berou na vědomí, že horolezectví a zejména drytooling je specifickým sportovním odvětvím, které vyžaduje specifické dovednosti a vybavení.
● Návštěvníci pilíře provozují lezeckou činnost na vlastní odpovědnost a se znalostí všech rizik vyplývajících z provozování horolezectví.
● Z hlediska specifik drytoolingového lezení děkujeme všem návštěvníkům, že pro základní bezpečnost používají pouze normované lezecké vybavení, helmu a lana minimální délky 60 m.
● V převislých částech jsou osazeny fixní expresky, v kolmicích pouze slaňovací. Fixně osazené expresky prosím zanechejte na svých místech, stejně jako servisní fixní lana.
● Při zakončení lezení se zásadně nespouštějte pouze z jednoho jistícího bodu, vždy nechejte propnuté alespoň dva.
● Za lezení na pilíři se nevybírá vstupné, pokud si chcete zalézt, je k dispozici. Pakliže chcete přispět na jeho údržbu a rozvoj, prosím uhraďte za lezení vámi zvolenou částku na transparentní účet HO LOKOMOTIVA Brno 2801236055/2010, specifický symbol 600 (můžete použít QR kód z pdf).

● Při návštěvě Pilíře prosím respektujte, že je umístěn v oblasti obytné zástavby. Na hřiště pod pilířem prosím nevjíždějte auty a neblokujte průjezd ulicí přehradní. Toaleta hrazená z prostředků HO LOKOMOTIVA Brno je umístěna u hřiště. Odpadky prosím odvážejte, případně jeden koš je v prostoru hřiště.
● Celý prostor a fungování pro lezení je založeno na vzájemné důvěře ÚMČ Kníničky a členů HO LOKOMOTIVA Brno. Jak se budeme jako lezci prezentovat, bude základem pro to, jak nás nelezecká komunita bude vnímat a jak na nás bude reagovat.

● Pokud zjistíte jakýkoliv problém, neprodleně prosím dejte vědět na tel. 603 810 600 nebo e-mail: zoban@seznam.cz, aby mohl být problém v co nejkratším možném termínu odstraněn.
● V případě nehody nebo zranění volejte zdravotnickou záchrannou službu 155, upřesněte polohu „Hitlerův pilíř“ pod Brněnskou přehradou, příjezd ulicí Přehradní.

Napsat komentář